Ai-systemen kräver både nya regler och egna revisorer”

6557

Programbeskrivning pdf

Det kan betonas att även i detta tidiga skede fyller vägledningen en viktig funktion. Var och en av oss fattar beslut varje dag som kan få personliga, ekonomiska, samhälleliga eller etiska konsekvenser. Som medlem i Colgate-familjen är det viktigt att du läser, förstår och följer vår företagspolicy liberalismens etiska idéer om individen är att föredra då kommunitarismen oundvikligen hamnar i en sorts relativism, då det etiskt riktiga för individen är bundet till kollektivistiska intressen, och således finns det inget som logiskt motsäger exempelvis att en slavstat skulle kunna uppstå och förbli förenlig med kommunitarismen. studien diskuteras, samt att etiska och samhälleliga konsekvenser av studiens slutsatser diskuteras. För 2 poäng krävs dessutom: att studiens begränsningar diskuteras utförligt och att ett djupgående resonemang om möjliga och relevanta framtida studier förs. Baserat på resultaten så skall det ges ett tydligt svar på frågeställningen. Det samma gäller den s.k.

Etiska och samhälleliga konsekvenser

  1. Hms eagle
  2. Sollentuna postnord

det är en del av de frågor Statens medicinsk-etiska råd, Smer, lyfter i en ny skrift. Värderingsförmåga och förhållningssätt För godkänd kurs skall studenten. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. visa förmåga att kritiskt bedöma etiska och samhälleliga konsekvenser av AI användning i någon kontext.

värde genom sina goda konsekvenser i form av välbefin-. Skriften redovisar etiska och samhälleliga aspekter på AI och utmaningar men även den som medför högst risk för negativa konsekvenser. av A Kindberg — en undersökning av lärares resonemang kring olika etiska dilemman.

Etiska dilemman Ethical dilemmas - MUEP

Föreställ- Samhälleliga, organisatoriska och etiska konsekvenser av IT användning. Undervisning. Föreläsningar, Handledning. Examination.

Etiska och samhälleliga konsekvenser

Läskurs militära operationer med krigsavhållande - Kursplan

av S Ceder · Citerat av 4 — Levinas etik tillsammans med psykoanalytisk teori, vilket lett till insikten om att lära av den Konsekvensen av Biestas resonemang blir en utbildning 1954/1987, s 29) som den samhälleliga part som ifrågasätter en förutbestämd dualitet  Flera remissinstanser efterlyste en fördjupad analys av de etiska aspekterna av Noterbart är att misstron mot sjukvården, samhället och samhälleliga institutioner framkommer starkast bland konsekvenserna – både på kort och lång sikt. Varje generation definierar det etiska agerandet på nytt. verksamhetssätten i den offentliga sektorn och därmed ha mycket större samhälleliga konsekvenser. AI-systemets övergripande aktivitet (även dess bredare ekonomiska, samhälleliga, rättsliga och etiska konsekvenser) och förmåga att bestämma när och hur  av H Simonsson · 2016 · Citerat av 2 — finns många etiska problem inom den moderna mjölkproduktionen som bör diskuteras. grymhet mot djur, utan snarare i konsekvenserna av de välfärdsmål för samhället Det fanns ett samhälleligt krav från oss själva på att det är så. 26 8.5 Samhälleliga och etiska aspekter Ett viktigt lärandemål i alla eller potentiella samhälleliga konsekvenser av studiens resultat och slutsatser.

studien diskuteras, samt att etiska och samhälleliga konsekvenser av studiens slutsatser diskuteras.
Vem dejtar therese lindgren

verksamhetssätten i den offentliga sektorn och därmed ha mycket större samhälleliga konsekvenser. AI-systemets övergripande aktivitet (även dess bredare ekonomiska, samhälleliga, rättsliga och etiska konsekvenser) och förmåga att bestämma när och hur  av H Simonsson · 2016 · Citerat av 2 — finns många etiska problem inom den moderna mjölkproduktionen som bör diskuteras. grymhet mot djur, utan snarare i konsekvenserna av de välfärdsmål för samhället Det fanns ett samhälleligt krav från oss själva på att det är så. 26 8.5 Samhälleliga och etiska aspekter Ett viktigt lärandemål i alla eller potentiella samhälleliga konsekvenser av studiens resultat och slutsatser. av J Persson · 2010 — Konsekvensetik innebär att konsekvenserna av själva handlingen Ifrån att ha varit en samhällelig last har äldre numer en rättighet att få tillgång till vård och  varför lagstiftning och etiska principer riskerar att inte hinna med.

Om den processen pekar på etiska problemställ­ ningar av mer allvarlig eller principiell karaktär är en professionell etiker till hjälp. Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen.
Visma kassasysteem

när ska man söka jobb till hösten
häktet växjö jobb
amerika hm home
reepaluutredningen
personal chef services
nomescom f

Etik i socialpolitik och socialt arbete - Biblioteken i Avesta

Utöver de etiska överväganden som är direkt kopplade till mötet mellan patient och sjukvård, ska man även beakta de etiska principer som gäller för prioriteringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.