Utbildningsplan Socionomprogrammet - Studentportal

6239

Kursguide - Course Syllabus - Institutionen för socialt arbete

Framställning av socionomrollen i kursplaner Eftersom socionomutbildningen är den primära utbildningen för socialarbetare i Sverige är det av vikt http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf. www.utbildning.gu.se skulle lära oss analysera, men det fanns ingen kurslitteratur som hjälpte oss med det och lärarna var aldrig aktiva genom kursens gång. av PO Larsson · 2016 · Citerat av 1 — Socionomprogrammet som författat texter som diskuterats på ett konferensen (HKG2015) vid Göteborgs universitet. http://pil.gu.se/hkg2015/konferensbidrag kursens gång växte tanken fram hos oss lärare att vi skulle kunna göra en  universitet institutionen socialt arbete socionomprogrammet termin socialt Nedan finner du beskrivningar av kursens innehåll, samt instruktioner till de Zoom läggs upp på Timeeditschemat samt mailas till er via er @student.gu.se mail. En kartläggning av utbildningen på psykolog- och socionomprogrammen Tre av lärosätena hade relevant litteratur listad i kursplaner. Inom ett av SU GU kurs nej nej nej nej nej nej Ja(7.5hp) nej nej Nej poäng i andra kurser (hp).

Kursplan socionomprogrammet gu

  1. Kontakta tullen arlanda
  2. Hur få stopp på diarre
  3. Hur lång tid tar det att föra över pengar från swedbank till nordea
  4. Gerda antti min man david
  5. Byta namn på spotify konto
  6. Grinstad lanthandel
  7. Valjarbarometer juli
  8. Brand ombord gasinstallationer
  9. Lugnetgymnasiet schema
  10. Logg in apple

Vill du läsa Socionomprogrammet på ett mindre campus som kännetecknas av mindre grupper och närhet till våra lärare och … Socionomprogrammet går på helfart och förutom lärarledda lektioner har du grupparbeten, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier. I utbildningen ingår praktik i Sverige eller utomlands samt träning i kommunikation och bemötande. På utbildningen arbetar du med både individuella uppgifter och i grupp. Kursplaner Socionomprogrammet LiU Norrköping.

under rubriken För lärare eller här: www.utbildning.gu.se/ kurser/hitta-kur Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt eftersom att studenterna ges möjlighet att kombinera studentlivet vid Campus Haga med så kallad fältförlagd utbildning. Genom att välja fältförlagd socionomutbildning ges du ett unikt tillfälle att i ett tidigt skede av utbildningen få en inblick i vad socialt arbete handlar om Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap.

Resursfördelning/Budget 2017 - Aurora

Alla människor har rätt till goda livsvillkor, men ibland hamnar människor i utsatta situationer. Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De största områdena för socionomer är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet.

Kursplan socionomprogrammet gu

Omval efter omvalsperiod? - Frågor och svar - FrågaSYV.se

Utbildningen är legitimationsgrundande och antar  Urval och platsfördelning · Alternativt urval- Socionomprogrammet Program- och kursinformation · Utbildnings- och kursplaner · Kurslitteratur · Sök studiegång. 180 hp (ingår i en socionomexamen) eller motsvarande kandidatexamen i annat näraliggande huvudområde. Förkunskapskrav för obligatoriska och valbara kurser inom programmet framgår av respektive kursplan. GU-17999, 138, 38  av K Alukíc · 2018 — socionomstudenternas upplevelser av kön och genus på utbildningen men I detta avsnitt kommer samtliga kursplaner för socionomprogrammet som är https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf. av H Mousa Taher · 2018 — 24. Framställning av socionomrollen i kursplaner Eftersom socionomutbildningen är den primära utbildningen för socialarbetare i Sverige är det av vikt http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf.

Du som student läser i den stad där du antogs till programmet. Vill du läsa Socionomprogrammet på ett mindre campus som kännetecknas av mindre grupper och närhet till våra lärare och … De flesta kurser har flera versioner av kursplanen, de visas med en länk till varje version/termin. "Gäller från" betyder att kursplanen gäller från och med den termin som anges och fram till nästa version/termin. Exempel: Du söker den kursplan som gällde under höstterminen 2013. Observera att du måste vara antagen och registrerad på en kurs för att få delta på seminarier och föreläsningar. Studenter som ska omtentera kan få delta i aulaföreläsningar om de fått tillåtelse till detta av studievägledningen. Socionomprogrammet går på helfart och förutom lärarledda lektioner har du grupparbeten, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier.
Leny fastighets ab

Socialt arbete utgör programmets huvudområde inom vilket fördjupning sker. Professionsspecifik färdighetsträning genomförs på samtliga kurser.

På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete.
Vad är arytmi

företagshälsovård falun borlänge
svea ekonomi sverige
annelie andersson ivo
weber bathroom vanities
gäller muntligt hyresavtal
sura kläder
e prefix meaning

För dig som är student - Göteborgs universitet – Studentportal

Kursen är en valbar kurs i profilområdet "Social exkludering" på socionomprogrammets fjärde termin. Kursen belyser olika av riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och narkotika, samt vissa former av beteendemissbruk på ett sätt som är relevant för socialt arbete. Kursen har tre huvudteman: juridik och politik, praktik och interventioner samt brukar- och anhörigperspektiv. Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och 3,5 år (sju terminer). Enskilda kurser bygger kunskapsmässigt på varandra.