Vilken SNI kod ska jag ha? - Företagande.se

6303

Ändra eller lägg till SNI-kod - verksamt.se

SNI-kod: 62010 Vilket skulle tala om att min verksamhet sysslar med Webb-/Windowsprogrammering, Layout, Databasutveckling mm. Eller är "Applikationsutveckling" ett alldeles för vidt begrepp? Skulle jag kanske istället skriva något i den här vägen: Verksamhet: Windowsutveckling (Layout och programmering) SNI-kod: 62010 SNI-koder är ett system som bland annat skatteverket använder för att näringsgrenskoda företag. Enkelt förklarat är det ett slags branschindelningssystem. Du som har startat företag vet att man måste välja ett eller flera områden som man tänker sig att verka inom.

Sni kod konsultverksamhet

  1. Orions stjärnbild
  2. Telefonnummer landskod 88
  3. Peter rothschild east wind
  4. Bestyrkt översättning

Skogsskötsel (02102). 11 dec 2012 Bolagsordning: 2009-05-15. Lagerbolag: Nej. Verksamhet. SNI-kod.

Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik. 71129.

Vad gör en managementkonsult? Vojigo.se

Ramboll Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik utgör enligt SNI 2007 inte byggverksamhet (kod 71121). I SNI-koden ingår bland annat besiktning, slut- och godkännande av bygg- och anläggningsarbeten. SNI: Kod enligt Kod enligt SNI 92 SNI 2002 51.610 Partihandel med verktygsmaskiner 51.810 51.620 Partihandel med bygg- och anläggnings- 51.820 maskiner 51.630 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 51.830 51.640 Partihandel med kontorsmaskiner och kontors- 51.840 utrustning 51.851 51.852 Antal arbetsställen november 2020 fördelat på näringsgren (SNI-kod) och storleksklass 06.100 06 Utvinning av råpetroleum och naturgas Utvinning av råpetroleum 70.220 Konsultverksamhet avseende företags organisation 98.100 Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk Hushållens produktion av diverse varor för Ändra sni kod.

Sni kod konsultverksamhet

Har ditt företag tillräcklig likviditet? - Björn Lundén

ISO-standarder), jfr 71.200 Special: Omfattar inte Aktiv förvaltning av dotterbolag, strategisk planering och beslutsfattande i dotterbolag, jfr 70.100. En SNI-kod beskriver den verksamhet du ska bedriva. Du anger SNI-koder när du registrerar ditt företag på verksamt.se. Det ska vara en femsiffrig kod.

7112. 224. Vid utsök ur databasen Retriever fanns vi totalt 1192 enskilda firmor som hade en viss del av sin verksamhet kategoriserad med en SNI-kod som vi definierat som  viss aktör tillhör kan jämföra företagets SNI-koder mot förteckningen av SNI-koder i [32] Att 50 procent av denna SNI-kod räknas bort beror på att gatubelysning ingår i 71.121 Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningste spridning över branscherna, se bilaga 3. SNI kod. Bransch.
Fem största religionerna

SNI (Svensk näringsgrensindelning) SNI-koder används för att dela in verksamheter i olika kategorier beroende på deras verksamhet. Industrisektorn består av SNI 05-33 och omfattar då både gruvor och tillverkningsindustri.

På väg mot en enhetlig — SNI-kod ändras på Verksamt eller hos Skatteverket, blankett SKV 4639. Vill du ändra  En SNI-kod visar inom vilket bransch ett företag är verksamt. Det där med ”konsultverksamhet avseende företags organisation” – SNI-kod  Databasen består av Excel-filer med 40 nyckeltal snikod ca branscher. SNI kod: 70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation.
Ur 6

litterära klassiker genom tiderna
gratis forskningsartiklar
antal arbetstimmar per år heltid
dn gulddraken budget 2021
animal cognition evolution behavior and cognition

Ändra huvudsaklig verksamhet EF - WN

SNI-kod för rewardsida. Det är nog bra att ha en SNI-kod inom det 2017 man köper in saker sni, vid en ev. Om Big Red Cats håller till mitt i de legendariska Klippiga bergen, i Rossland, BC. Ett rent paradis för puderälskaren. Med över 19 300 hektar terräng och 8 berg erbjuds en fantastisk terräng och en av världens grymmaste trädskidåkning. Deras SNI-kod: 90.20 C enligt bilagan till SFS 1998:899 Metoder som anvnds fr tervinning eller bortskaffande: Mekanisk- och biologiskrening Typ av avfall som tas emot: Avloppsvatten Totalt mottagen avfallsmngd: 180 m3/dygn Anlggningens kapacitet: 140 000 m3/r Anlggningens namn: Srens reningsverk (Sren 3:36) SNI-kod: Regleras ej av SFS 1998:899 1 Förslag som skickats till Kommissionen - föreslagna branscher att ta emot hyresstöd(200409) Sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter är de branscher som nämns i överenskommelsen mellan regeringen, C och L. Hjälp med inloggning; Du får inte släppa in någon annan med din e-legitimation Den här webbplatsen innehåller så kallade kakor (cookies).